Benytt VR i læring

Se hvordan elevene presterer, mens de løser oppgaver.

Se video

Om løsningen

VR gir muligheten til å skape overbevisende illusjoner. Det gir følelsen tilstedeværelse i et kunstig miljø – og kan gi en mer praktisk, hverdagslig og morsom tilnærming til et fag mange elever opplever som veldig teoretisk og kjedelig.

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Målet er å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer utmerket som et supplement til tradisjonell undervisning, og bidrar til en ytterligere differensiering av undervisningen og læringsarbeidet.

Nøkkeltall og statistikk

Se relevant data på hvordan elevene presterer i de ulike emnene over tid

Engasjerende oppgaver

Elevene løser praktiske oppgaver ved hjelp av virtuell virkelighet på mobilen

Adaptiv tilpasning

Løsningen monitorerer elevene etterhvert som de løser oppgaver, og vil automatisk heve vanskelighetsgraden etterhvert som elevene blir sterkere

Reaksjoner

VR Education har fått utelukkende positive reaksjoner alle steder produktet har blitt brukt og demonstrert. Det testes nå på flere skoler og vil bli kommersialisert like over sommeren. Her er oppsummerte tilbakemeldinger fra Rykkinn barne- og ungdomsskole:

  • " VR-briller er gøy! "
  • " Det er fint med annerledes matte, vi har lært mye. "
  • " Elevene ønsker stadig nytt innhold og nye utfordringer. "
  • " Takk for at vi har fått lov! "

Utprøving av VR-teknologi i matematikkundervisning

Thomas Nordahl, professor Høgskolen i Innlandet

Vis rapport Se video

Kontakt oss